Od początku działalności Stowarzyszenia staramy się brać udział w ważnych konferencjach medycznych w Polsce i zagranicą dotyczących celiakii i innych schorzeń związanych z glutenem.

W dniach 5-7 września 2019 Małgorzata Źródlak, prezes Stowarzyszenia, wzięła udział w XVIII International Celiac Disease Symposium, dużym międzynarodowym sympozjum dla lekarzy, naukowców, dietetyków i przedstawicieli organizacji pacjentów zajmujących się celiakią.

Jest to największa i najbardziej znana na świecie konferencja poświęcona tym zagadnieniom, organizowana co dwa lata, nie tylko w Europie (wcześniej także m.in. w Chicago i New Delhi). Podczas paryskiego sympozjum wykładowcami byli naukowcy i lekarze z czołowych uniwersytetów i ośrodków medycznych Anglii, Finlandii, Holandii, Norwegii, Szwecji, Niemiec, Włoch, Francji, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Argentyny i Indii, a sami uczestnicy konferencji reprezentowali jeszcze większą liczbę krajów (wśród nich było kilka osób z Polski).

Program był bardzo bogaty: w ciągu 3 dni odbyło się około 200 wykładów. Równolegle zorganizowano sesje wykładowe oraz dyskusje tematyczne dla naukowców oraz dla lekarzy, dietetyków i innych osób zajmujących się bezpośrednio pacjentami. Podczas przerw w kuluarach miała też miejsce sesja posterowa (plakatowa). Jest to w ostatnich latach ważny element konferencji naukowych, polegający na dyskusji przy publicznie rozwieszonych plakatach przedstawiających wyniki badań naukowych danego ośrodka.

Każde sympozjum ICDS to wyjątkowe forum wymiany wiedzy, promowania edukacji w zakresie celiakii i powiązanych z nią schorzeń. Szkoda że tak niewielu polskich lekarzy i naukowców zainteresowanych jest uczestniczeniem w międzynarodowych konferencjach dotyczących celiakii, choć mamy chlubne wyjątki.

Bogata relacja z sympozjum wraz z prezentacją ciekawych wyników badań ukaże się w najbliższym numerze „Bez glutenu” wydawanym przez Stowarzyszenie.

Zarząd Stowarzyszenia